ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مـــــــتــــرجـــم عــــــــربــي - منابع دکترا رشته زبان وادبیات عربی

منابع دکترا رشته زبان وادبیات عربی

این منابع براساس آخرین تغییرات تنظیم شده و مناسب برای تمامی دانشگاهها است و منابع مهمتر با علامت * مشخص شده است.به امید اینکه مفید واقع شود.

1- صرف و نحو :

1-شرح ابن عقیل2جلد( با حاشیه محی الدین بهتر است)(همه دانشگاهها)*

2- النحو الوافی ۴جلد بدون بخش های ( زیادة و تفصیل )(مدرس)

3-مغنی اللبیب باب 4و5(علامه و مدرس)

4-موسوعة الصرف والنحو امیل بدیع یعقوب

۲- بلاغت

1- مختصر المعانی(همه دانشگاهها)*

2- دراسة فی مسائل بلاغیة هامة ( دکتر محمد فاضلی - انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (مدرس)

3- جواهر البلاغة *

۳- مقاله نویسی و إنشاء :

1-تاریخ ادبیات شوقی ضیف 4 جلد

2-تاریخ ادبیات دکتر محمد علی آذرشب انتشارات سمت

۴- متون نظم و نثر

-المجانی الحدیثه ( ۵ جلد)

-قرآن کریم (جزء 30مهمتر است)

-نهج البلاغة

-آثار شعری و نثری شعراء و نویسندگان معاصر عربی(خصوصا بیاتی ، سیاب و خلیل حاوی و اسطوره در شعر آنها که برای فهم این مطالب بهترین کتاب کتاب کارکرد سنت در شعر معاصر عرب انتشارات دانشگاه فردوسی است)

5-تاریخ ادبیات

1-الجامع فی تاریخ الأدب العربی حنا الفاخوری 2جلد*

2-کارکرد سنت در شعر معاصر عرب

3-مدارس الأدب العربی الحدیث صادق خورشا انتشارات سمت*

4-تاریخ الأدب العربی المعاصر و تطوره محمود شکیب انتشارات دانشگاه چمران اهواز*

6- ادبیات تطبیقی(فقط دانشگاه مدرس)

1-الأدب المقارن أصوله و مناهجه ( محمد غنیمی هلال )

7- نقد أدبی

1-النقد الأدبی سید قطب

2-النقد الأدبی شوقی ضیف

7-زبان انگلیسی تخصصی

1- : تاریخ أدبیات عربی ( رینوالد نکلسون ترجمه شده به فارسی توسط خانم کیوان کیوان دخت

+ درج شده توسط مــــــــتـــرجــم عــــــــربـــي در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۹ و ساعت 13:6 |